Zonder Papieren

Hoe kunnen wij u helpen?

U dient altijd over de nodige documenten te beschikken indien u zich met een voertuig in het verkeer bevindt. Denk hierbij aan onder andere de keuringsbewijs en verzekeringsbewijs van uw voertuig. Uiteraard dient u ook altijd over een rijbewijs te beschikken.

Indien u een van deze verplichte documenten niet heeft, dient u nagenoeg altijd voor de politierechtbank te verschijnen.

Eén van de mogelijke gevolgen is:

  • een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
  • een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar;
  • een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.

Indien u binnen de drie jaar opnieuw wordt veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs kan de politierechter u zelfs een rijverbod opleggen van meer dan vijf jaar of een levenslang rijverbod.

Neem met ons contact op