Overtredingen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onder een snelheidsovertreding verstaat men een overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid met een voertuig. Op deze overtreding kunnen zware straffen staan.

Meer info >>

Drinken en rijden kan je duur te staan komen. De sancties die politie en justitie kunnen opleggen zijn zwaar. De reden is dat je onder invloed van alcohol een groot gevaar vormt voor de verkeersveiligheid.

Meer info >>

U dient altijd over de nodige documenten te beschikken indien u zich met een voertuig in het verkeer bevindt. Denk hierbij aan onder andere uw rijbewijs en verzekeringsbewijs van uw voertuig.

Meer info >>

Er is sprake van vluchtmisdrijf wanneer u weet dat u de oorzaak of de aanleiding bent geweest van een ongeval en u opzettelijk wegvlucht.

Meer info >>

Indien U bent betrokken bij een verkeersongeval, kan dit zijn als slachtoffer, dan wel als veroorzaker van het ongeval.

Meer info >>

U kunt ons ook vrijblijvend contacteren voor een eerste vrijblijvend juridisch advies omtrent uw verkeersovertreding. Ons eerste advies is steeds kosteloos.

Contacteer ons >>