Rijden onder invloed

Hoe kunnen wij u helpen?

Drinken en rijden kan je duur te staan komen. De sancties die politie en justitie kunnen opleggen zijn zwaar. De reden is dat je onder invloed van alcohol een groot gevaar vormt voor de verkeersveiligheid.

Boete vanaf 0,5 promille alcohol

‘Blaast’ u positief bij een politiecontrole (u hebt een alcoholgehalte van meer dan 0,5 promille), dan krijgt u onmiddellijk een rijverbod tussen drie en zes uur. Daarnaast moet u meteen een boete betalen van minstens 179 euro, al kan deze oplopen tot 2.000 euro of meer.

Rijbewijs kwijt vanaf 1,5 promille alcohol

Vanaf 1,6 promille moet u voor de rechtbank verschijnen en bent u uw rijbewijs kwijt voor minstens 15 dagen. Dat laatste is ook het geval als u een ademtest, ademanalyse of bloedproef weigert.

Alcoholintoxicatie of dronkenschap?

Er gelden voor de politie talrijke regels om dronkenschap of alcoholintoxicatie vast te stellen. Zelfs wanneer je aanstalten maakt om dronken met je auto te rijden, kan je al een verplichte ademtest ondergaan én riskeer je een sanctie.

Alcoholintoxicatie is niet hetzelfde als dronkenschap. Intoxicatie wordt zeer objectief vastgesteld met een ademtest tijdens een gewone alcoholcontrole of bij een bloedproef.

Dronkenschap wordt feitelijk door de politie waargenomen. Op basis van verschillende vaststellingen – bijvoorbeeld haperend spreken of zwalpende bewegingen – oordeelt de politie dat je niet meer in staat bent om veilig je auto te besturen. Eventueel kan de politie je bepaalde evenwichtsoefeningen laten uitvoeren.

Hoe verloopt een ademtest tijdens een alcoholcontrole?

Allereerst ben je verplicht om een ademtest uit te voeren. Wel mag je steeds een wachttijd van 15 minuten vragen. De politie moet deze respecteren. De ademtest heeft drie mogelijke uitkomsten.

  • S van safe: je bent veilig en mag dus gewoon doorrijden
  • A van alarm: je het tussen de 0,22 en 0,35 promille alcohol in je bloed
  • P van positief: je hebt meer dan 0,35 promille alcohol in je bloed.

Zowel bij A als P moet je als volgende stap een ademanalyse ondergaan. Bij een ademanalyse meet het toestel de juiste hoeveelheid alcohol in je bloed. Je mag steeds vragen om deze analyse een tweede keer te laten uitvoeren.

Bij een positieve ademtest mag je niet meer verder rijden en krijg je een onmiddellijk rijverbod opgelegd door de politie. Dit verbod geldt voor drie tot zes uur of veertien dagen. Dit rijverbod staat los van een eventueel later rijverbod dat de politierechter nog kan opleggen.

Voorstel tot minnelijke schikking of dagvaarding voor de rechtbank?

Betrapt worden op rijden onder invloed wordt door het gerecht op twee manieren afgehandeld.

  • Meer dan 1,5 promille?

Wanneer de ademtest een hoger alcoholpercentage dan 1,5 promille uitwees, dan word je gedagvaard voor de politierechtbank.

Een deurwaarder zal je deze dagvaarding overhandigen. Je verneemt dan een dag, tijdstip en plaats voor de zitting waarop je je moet verantwoorden. De rechter bepaalt dan de boete en een eventueel rijverbod.

  • Minder dan 1,5 promille?

Bij een lagere vaststelling dan 1,5 promille dan heeft het parket de vrijheid om je een minnelijke schikking aan te bieden. Dit blijft evenwel steeds een gunstmaatregel van het parket.

Je kiest vrij om deze al dan niet te betalen. Wanneer je dit niet doet, dan word je alsnog gedagvaard voor de politierechter.

Als je de overtreding niet betwist, adviseren wij steeds om de minnelijke schikking tijdig te betalen. In dat geval stopt het verhaal en riskeer je geen verdere straffen.

Neem met ons contact op