Vluchtmisdrijf

Hoe kunnen wij u helpen?

Artikel 33, § 1 van de Wegverkeerswet bepaalt wat met vluchtmisdrijf wordt bedoeld en op welke manier het wordt bestraft : “Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft: 1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest, 2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,...de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.”

Met andere woorden : er is sprake van vluchtmisdrijf wanneer u weet dat u de oorzaak of de aanleiding bent geweest van een ongeval en u opzettelijk wegvlucht om iets te verbergen.

Belangrijk is dat het bij vluchtmisdrijf gaat over een opzettelijk wegvluchten. U moet dus de intentie hebben om u te onttrekken aan de dienstige vaststellingen.

Zelfs indien je je naamkaartje achterlaat pleegt u in principe vluchtmisdrijf. Vluchtmisdrijf is immers een onmiddellijk aflopend misdrijf. Wat u ná het begaan van het misdrijf nog doet of nalaat, heeft geen invloed meer op het misdrijf: ook wanneer u terugkeert of u meldt bij de politiediensten, heeft u zich schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen” wordt door de rechtspraak ruim ingevuld.

Mogelijke boetes

Alleen stoffelijke schade:

  • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden;
  • en een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro

Gewonden of doden:

  • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar
  • een geldboete van 3.200 euro tot 40.000 euro
  • een rijverbod van minimaal 3 maanden (maximaal levenslang rijverbod). U moet ook opnieuw uw rijexamen afleggen en een psychologisch onderzoek ondergaan voor u uw rijbewijs kunt terugkrijgen.

Neem met ons contact op