Verkeersongeval

Hoe kunnen wij u helpen?

Indien U bent betrokken bij een verkeersongeval, kan dit zijn als slachtoffer, dan wel als veroorzaker van het ongeval.

Wanneer er geen betwisting is tussen de partijen wie het ongeval heeft veroorzaakt en er alleen sprake is van materiële schade aan de wagens en er geen andere omstandigheden zijn dan een zuivere aanrijding (geen alcohol/drugs/…), zal het ongeval afgewikkeld worden door de verzekeringsmaatschappijen.

Wanneer er wél betwisting is tussen partijen wie het ongeval heeft veroorzaakt en er zowel materiële als lichamelijke schade is, wordt het ingewikkelder.  In dat geval raadpleegt U best zo snel mogelijk uw advocaat om een burgerlijke procedure voor de Politierechter op te starten.  Aan de hand van het dossier kan dan een vordering worden ingesteld tot vergoeding van de geleden schade.   De zogenaamde indicatieve tabel bevat cijfers om schade te begroten.

Wordt de veroorzaker van het ongeval dan niet strafrechtelijk gestraft?

Het is perfect mogelijk dat het parket van de procureur des konings beslist om geen strafrechtelijk onderzoek op te starten.  Vanaf dat moment is er alleen sprake van de burgerlijke belangen die dienen geregeld te worden. 

Indien er alcohol, drugs in het ongeval betrokken is, zal het parket zo goed als altijd vervolgen en zal de veroorzaker bijkomend ook nog een strafrechtelijke veroordeling krijgen.   Het is dan aan de slachtoffers om in deze procedure een nota burgerlijke partijstelling in te dienen waarin hun schadevergoeding wordt begroot en gevorderd.

Neem met ons contact op