Snelheidsovertredingen

Hoe kunnen wij u helpen?

Onder een snelheidsovertreding verstaat men een overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid met een voertuig. Deze wetsovertreding wordt meestal bestraft met een geldboete maar hier kunnen ook ernstigere bestraffingen voorkomen zoals onder andere een rijverbod.

Wie een (lichte) overtreding begaat, krijgt door de politie in principe een onmiddellijke inning voorgesteld. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan er gedagvaard worden voor de Politierechtbank.

Wat riskeert u als boete?

In bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

Snelheidsoverschrijding0 tot 10 km/u> 10 km tot 20 km/u> 20 km tot 30 km/u> 30 km / u
Onmiddelijke inning€ 53€ 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u€ 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u/
Geldboete€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000
Verval recht van sturen//8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk)
Intrekking rijbewijs//MogelijkMogelijk

Andere wegen:

Snelheidsoverschrijding0 tot 10 km/u> 10 km tot 30 km/u> 30 km tot 40 km/u> 40 km / u
Onmiddelijke inning€ 53€ 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u€ 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u/
Geldboete€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000€ 80 tot € 4000
Verval recht van sturen//8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk)
Intrekking rijbewijs//MogelijkMogelijk

Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Wanneer de politie vaststelt dat de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 km/u wordt overschreden binnen de bebouwde kom, een schoolomgeving of zone 30, dan kan deze steeds overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Ook wanneer op andere wegen dan hogergenoemde, de maximumsnelheid met meer dan 30 km/u wordt overschreden, kan er steeds worden overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Jonge bestuurder

Jonge bestuurders die minder dan twee jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs riskeren hogere en zwaardere sanctie`s bij het begaan van een snelheidsovertreding.

Vanaf 20 km/u te snel in de bebouwde kom of 30 km/u buiten bebouwde kom is de rechter verplicht een rijverbod op te leggen en u krijgt tevens uw rijbewijs pas terug na het afleggen van een nieuw theoretisch en/of praktisch rijexamen.

Dagvaarding Politierechtbank

Het openbaar ministerie heeft steeds de mogelijkheid om u voor uw overtreding meteen te dagvaarden voor de Politierechtbank. In de meeste gevallen zal dit slechts gebeuren wanneer de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking niet betaald werden.

In de Politierechtbank riskeert u steeds een geldboete tussen € 80 euro en € 4000 euro.

Reed u meer dan 20 km/u te snel binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, of woonerf, dan riskeert u ook nog een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Van zodra men meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km/u te snel op andere wegen, wordt u steevast gedagvaard en zal u moeten verschijnen voor de politierechtbank. De rechter is in deze gevallen zelfs verplicht om een rijverbod tussen de 8 dagen en 5 jaar uit te spreken.

Neem met ons contact op