Verkeersboetes opnieuw duurder in 2022

Met ingang van 1 januari 2022 worden de verkeersboetes weer iets duurder. Sinds augustus is men gehouden tot het betalen van de administratiekosten voor verkeersboetes die via het Crossborder-platform geïnd worden. Deze administratiekosten zijn per 1 januari 2022 opnieuw geïndexeerd. Als gevolg van deze indexering zullen de administratiekosten stijgen. 

Wat is de hoogte van de administratiekosten per 1-1-2022?
Met ingang van 1 januari 2022 betaal je bij een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking 9.06 euro (in 2020 was dit een som van 8,84 euro). De administratiekosten van een bevel tot betalen of na een veroordeling door de politierechter bedraagt nu 25,95 euro (in 2020 was dit 25,32 euro). Dit is dus een stijging van 2,49 procent. 

Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over uw verkeersovertreding.